مراحل اخذ مجوز تأسیس کانون فرهنگی و تبلیغی
 

مراحل اجرایی  تأسیس کانون فرهنگی تبلیغی

 

ردیف

مراحل اجرایی

اقدام کننده

1 

اخذ و تکمیل اساسنامه پیشنهادی تأسیس کانون از اداره کل تبلیغات اسلامی استان و یا اداره تبلیغات اسلامی شهرستان  

رئیس و مؤسسین کانون 

2

اخذ و تکمیل فرم درخواست تأسیس کانون (فرم شماره یک)

رئیس و مؤسسین کانون

3

اخذ و تکمیل فرم مشخصات مؤسسین کانون (فرم شماره دو)

رئیس و مؤسسین کانون

4

اخذ تاییدیه محلی (فرم‌شماره سه)

رئیس و مؤسسین کانون

5

دریافت اساسنامه تکمیل شده فرمهای سه گانه از کانون متقاضی و بررسی آنها

کارشناس تشکلهای‌دینی

6

تکمیل فرم احراز صلاحیت مؤسسین کانون (فرم شماره چهار)

کارشناس تشکلهای‌دینی

7

تکمیل فرم تحقیق و ارزیابی از کانون متقاضی (فرم شماره پنج)

کارشناس تشکلهای‌دینی

8

تأیید نهایی جهت صدور مجوز (تکمیل فرم شماره شش)

کارشناس تشکلهای‌دینی

9

اعلام نتیجه به مدیرکل استان یا رئیس شهرستان جهت امضاء مجوز فعالیت کانون

کارشناس تشکلهای‌دینی

10

ارائه کد 9 رقمی شناسایی و کارت مجوز به کانون

کارشناس تشکلهای‌دینی

11

تکمیل فرم مشخصات کانون (فرم شماره هفت) و نگهداری در آرشیو مربوطه

کارشناس تشکلهای‌دینی

12

تکمیل فرم بانک اطلاعات و ثبت کردن اطلاعات کانون در رایانه

کارشناس تشکلهای‌دینی

 

 

تذکرات:

1-    پرونده کانون فرهنگی تبلیغی حاوی مستندات مراحل فوق الذکر می باشد.

2-    در مرحله10،کپی هر دو طرف مجوز ضروری بوده و امضای مسئول انجمن نیز در پشت مجوز باشد.

3-    فرایند اجرایی فوق در اتاق کارشناس تشکلهای دینی نصب شود.

4-    در صورت عدم احراز صلاحیت، نتیجه حضوراً با ذکر دلایل به مسئول کانون اعلام گردد.

 

مدارک ضمیمه:

1-     کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی مؤسسین و هیئت اجرایی کانون.

2-     یک قطعه عکس پرسنلی 4×3 از هر یک از مؤسسین و هیئت اجرایی کانون.

3-     عناوین ریز فعالیت ها و زمانبندی برنامه‌های کانون در طول سال.

جهت دریافت فرم های مورد نیاز ایــنــجــا کلیک کنید

آمار بازدید از سایت
آخرین مطالب

تقویم و اوقات شرعی
 یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹-۱۰ جمادی الثانی ۱۴۴۲