اخبار ایران و جهان
دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به پایان خطر تجزیه سوریه گفت: تجربه سه سال گذشته اثبات کرده است که دولت سوریه ضعیف نیست و بسیاری از کشورهای عربی پشت پرده از دولت سوریه حمایت می کنند.
کارگران در گروه دو و سه؛
براساس گروه بندی جدید حقوقی دولت برای شناسایی گروه های متقاضی دریافت یارانه نقدی در فازدوم هدفمندی یارانه ها و مصوبه جدید دستمزدی شورای عالی کار، تقریبا هیچ یک از 12 میلیون کارگر سرپرست خانوار در گروه حقوقی اول (کمتر از 600هزارتومان) قرار نخواهد گرفت و کارگران به عنوان کم درآمدترین گروه های اجتماعی باید در گروه دو و سه که بررسی کننده حقوق تا 2 میلیون تومان است، قرار بگیرند. در عین حال، وزیر کار به نمایندگان کارگران گفت به آنها بگویید یارانه شان قطع نمی شود.
آمار بازدید از سایت
آخرین مطالب

تقویم و اوقات شرعی
 دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹-۲۴ رجب ۱۴۴۲