جماع (آمیزش جنسی)

*آمیزش جنسی روزه را باطل میکند، هر چند منی بیرون نیاید.

 *اگر فراموش کند که روزه است و آمیزش جنسی کند، روزهی او باطل نمیشود، ولی هر لحظه که یادش آمد باید فوراً از حال آمیزش خارج شود وگرنه روزهاش باطل است...

خوردن و آشامیدن

 *  اگر روزهدار عمداً و آگاهانه چیزی بخورد یا بیاشامد روزهی او باطل میشود، خواه آن چیز از خوراکیها و آشامیدنیهای معمول

باشد و خواه از چیزهای غیر خوراکی مانند کاغذ یا پارچه و امثال آن، و خواه زیاد باشد یا کم، مانند قطرههای بسیار کوچک

آب یا خردهی کوچکی از نان....

غسلهاى واجب هفت غسل هستند. یکى از آنها ((غسل حیض)) است. غسل حیض
1- حیض خونى است که غالبا در هر ماه چند روزى از رحم زنها خارج مى شود, و زن را در موقع دیدن خون حیض حائض مى گویند. (پس از: م 434) 2- خون حیض (1) در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و رنگ آن (2) سرخ مایل به سیاهى یا سرخ تیره است و با فشار و کمى سوزش بیرون مىآید (م 435) 3- مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمى شود, و اگر مختصرى هم از سه...
چیزهایى که روزه راباطل می کند:
به چیزهایى که روزه را باطل مى کنند و از بین مى برند <مُبطِلات روزه > مى گویند. نُه چیز(1) روزه را باطل مى کنند. برخى از آنها عبارتند از: 1ـ خوردن و آشامیدن . 2ـ دروغ بستن به خدا و پیغمبر(2) و جانشینان پیغمبر(3) (مانند امامان ). 3ـ رساندن غبار غلیظ به حلق .(3) 4ـ فرو بردن تمام سر در آب (5). 5ـ قى کردن (= اِستِفراغ کردن ) (م 1645. چهار چیز دیگر نیز روزه را باطل مى کنند. براى دانستن آنها به رسالهء توضیح المسائل مرجع تقلید خود مراجعه کنید.
برنامه روزه 
1ـ روزه آن است که انسان براى انجام فرمان خداوند(1) عالَم از اذان صبح تا مغرب از چیزهایى که روزه را باطل مى کند و شرح آن بعداً گفته مى شود خوددارى نماید (م 1626. 2ـ لازم نیست که انسان نیّت روزه را از قلب خود بگذراند یا(2) مثلاً بگوید فردا را روزه مى گیرم , بلکه همین قدر که (3) براى انجام فرمان خداوند عالَم از اذان صبح تا مغرب کارى که روزه را باطل مى کند انجام ندهد کافى است . (و) براى (4) اینکه یقین کند تمام این مدت را روزه بوده , باید(5) مقدارى پیش از اذان صبح و مقدارى هم پس از مغرب از انجام کارى که روزه را باطل مى کند خوددارى نماید(6) (م 1627. 1ـ زنجانى : روزه آن است که انسان براى خداوند متعال ... (پیش از: م 1559.
پرسش 1. آیا درباره نگاه به نامحرم آیه ای در قرآن هست؟
((قل للمومنین بعضوا من ابصارهم))1.؛ « به مومنان بگو: چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند».
(( و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن))2.« و به زنان با ایمان بگو: چشم های خود را از نگاه هوس آلود فروگیرند».
گفتنی است اگر انسان به خوبی بداند؛« عالم محضر خداوند است» و باور کند هیچ یک از اعمال و حرکات ما از دید الهی پنهان نیست و این مطلب را بارها و بارها به خود تلقین کند تا به مرحله احساس و باور قلبی برسد ترک عملی که موجب ناخشنودی خداوند است کاری ممکن و شدنی می باشد.
عکس و فیلم ناشناس
همه مراجع: اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه باشد و مفسده ای در بین نیاشد، اشکال ندارد.1
تبصره. هر چند تعبیر «بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه» در برخی منابع ذکر نشده؛ ولی این مسائله مورد اتفاق تمامی فقیهان است.
1. امام، استفتاءات، ج3، (نظر)، س25، خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، س 1182؛ وحید، توضیح المسائل، م 2448؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س1732؛ نوری، استفتاءات، ج1، س 458؛ صافی، جامع الاحکام، ج2، س1719 و توضیح المسائل مراجع، م 2439؛ تبریزی، استفتاءات، س1588؛ مکارم، استفتاءات، ج2، س1044؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2، (النکاح)، م27؛ بهجت، توضیح المسائل، (متفرقه)م2.
آمار بازدید از سایت
آخرین مطالب

تقویم و اوقات شرعی
 سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹-۰۳ ربیع الاول ۱۴۴۲